מוצרים

סוג השירות תיאור
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה פתיחת וסגירת תיקי עסק ברשויות המס ובביטוח לאומי. רישום הכנסות והוצאות במערכת הנהלת חשבונות, הכנת דו"חות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי שוטפים. ליווי עסקי קבוע והכנת כלל דוחות חשבונאים.
הנהלת חשבונות של עסק פטור הנהלת חשבונות של עוסק פטור מתשלום מע"מ (מחזור שנתי עד-98707 ₪ או 8225 ₪ לחודש) כולל דו"ח שנתי. ליווי עסקי קבוע כולל פתיחה וסגירת תיק ברשויות המס.
דו"ח שנתי לעצמאים הכנה והגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה.
הצהרות הון הכנת והגשת דו"ח שנקרא "דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום **** " שמהווה הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של נישום (עוסק), בן/בת הזוג וילדיו עד גיל 18 ליום קבוע
החזר מס לשכירים בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים. הגשת בקשה למס הכנסה לביצוע החזר (אפשר לעשות עד 6 שנים אחורה)
חישוב משכורות חישוב משכורות והנפקת תלושי שכר